Argentina Federation of Table Tennis


Federacion Argentina
    de Tenis de Mesa

Asociacion Salteña de Tenis de Mesa

  • Adress: AVDA.GENERAL SAVIO 1.170 - B° GRAND BOURG
  • City: Salta
  • Province: Salta
  • Contact: Enrique Varela
  • Legal Status: 095/01

Asociacion Salteña de Tenis de Mesa


FATM 2019 © All rights reserved. All images copyright respect.